logo jkd
| AN
| CZ
barevná lišta
o společnosti
JKD REAL a.s. - člen skupiny JKD GROUP
Společnost JKD Real a.s. působí na developerském trhu od roku 2000. Hlavní náplní činnosti společnosti JKD Real a.s. je konzultační a poradenská činnost, rezidenční a komerční development a všechny související činnosti, jako inženýring a technický dozor investora stavby v oblasti modernizace a investic do rezidenčních, administrativních a komerčních projektů. S ohledem na poptávku po rezidenčních a komerčních projektech ze strany tuzemských a zahraničních investorů nabízí společnost své služby při vyhledávání a realizaci projektů, a to nejen v České republice, ale i v Rumunsku, Bulharsku a Chorvatsku, kde jsou založeny dceřiné společnosti.

Konzultační a poradenská činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců je zaměřena na oblast podnikatelských a developerských projektů v rezidenční a komerční výstavbě. Rovněž provádíme konzultační a poradenskou činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie, potravinářství, zemědělství, lesnictví a dotační a grantové problematiky.

Developerská činnost spočívá ve vyhledání a akvizici pozemků nebo nemovitostí vhodných pro bytovou a komerční výstavbu, zajištění projektování podle zadání investora, provádění analýz a optimalizace projektu z hlediska budoucího provozu a zajištění financování projektu.

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme vyhodnocení ekonomiky projektů, úpravy kódu míry využití území, změny územního plánu, dále pak činnosti směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, výběr dodavatele stavby, propagaci objektu, prodej a pronájem volných prostor.

Technický dozor je zajišťován pro investory v průběhu realizace stavby až po její dokončení do úrovně kolaudačního rozhodnutí a zahrnuje koordinaci dodavatelů architektonických, technických a stavebních prací, zastupování investora a výkon dozoru stavby.

barevná lišta
© JKD Real, a.s.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!